Dolinskiy district

Novoshyn Village history museum

Frasuliaka Str., Novoshyn village,

Dolyna district

 


Boykivschyna Dolyna Regional Ethnography Museum of Tetyana and Omelyan Antonovych

Chornovola St., 2-a,

Dolyna, 77500

tel.: +38 03477 2-79-00

-mail: muzey_dolyna@ukr.net 

www.museum.dolyna.info 


Ivan Franko museum in Lolyn village

Lolyn village,

Dolyna district, 77556

tel.: (03477)53261


Shevchenkove village History Museum

Shevchenko St., Shevchenkove village,

Dolyna district, 77556

tel.: (3477) 5-34-01

 


Local lore museum of Kropyvnyk village
Shevchenka Str., 69, Kropyvnyk village,

Dolyna district, 77542

tel.: +380 3477 6-21-42 

 


Also visit:


Museum of folk art of Hutsulschyna

Shevchenkove village History Museum

Ivano-Frankivsk Regional Ethnography and Local Lore Museum
designed by