Bolekhiv

Museum of Nataliya Kobrynska (filial of the Museum of the Bolekhiv city history named after Roman Skvorij)

Sichovych Striltsiv Str., 9, Bolekhiv, 77202

tel.:+380 (3437) 3-45-00


Museum of the Bolekhiv city history named after Roman Skvorij

Sichvych Striltsiv Str., 9,

Bolekhiv, 77202

tel.: +380 3477 3-45-00

 


Also visit:


History of Tysmenytsia town Museum named after Stepan Gavryliuk

Gnat Khotkevych Hutsul Theater Folk Museum

Museum of history of Tyshkivtsi village and Liberation competitions named after Roman Shukhevych
designed by