Tismenickiy district

Folk Regional Museum named after Julian Tselevych

Kohuch Str., 4, Pavlivka village,

Tysmenitsia district, 77421

tel.: +380 3436 47-2-21

 


History of Tysmenytsia town Museum named after Stepan Gavryliuk

K.Levitskiy Str., 4

Tysmenytsia, 77400

tel.: +38 (03436) 2-31-39

 


Kraeznavets / Local lore student

Nezalezhnosti Str.,

Slobidka village,

Tysmenytsia district, 77472


Also visit:


Historical and Local Lore Museum of Bojkivschyna Culture and Mode of Life in Tsineva Village

Historical and local lore museum of Oleksa Dovbush

Museum of folk art of Hutsulschyna
designed by